OSAMLJENOST - Bachove kapljice


Izvlečki v nas prikličejo pozitivne sile, kot so modrost, prizanesljivost, mir in užitek pri poslušanju bližnjega.

Zelena barva je barva narave in podarja ravnovesje, umirjenost, sprostitev. Prinaša večjo odprtost do sočloveka, sposobnost samoopazovanja in prožne misli.Bach 34 - MOČVIRSKA GREBENIKA (Water Violet)

odprtost in komunikacija

DISHARMONIJA
Osamljenost, odmaknjenost, izločenost, občutek večvrednosti


HARMONIJA
Ravnovesje in ponižnost, sozvočje z ostalimi ljudmi, prijaznost
Bach 18 - NEDOTIKA (Impatiens)


Razumevanje in potrpežljivost


DISHARMONIJA
Naglica, nepotrpežljivost, prehiter notranji ritem


HARMONIJA
Potrpežljivost, umirjenost, spoštovanje drugih
Bach 14 - JESENSKO RESJE (Heather) 


notranji mir


DISHARMONIJA
Egocentričnost, prekomerno govoričenje, potreba po nenehni pozornosti


HARMONIJA
Empatija, posluh za sočloveka, krepitev lastne identitete