OBČUTLJIVOST - Bachove kapljice


Izvlečki v nas okrepijo pozitivne sile, kot so občutek neodvisnosti pri lastnih odločitvah in dejanjih, umirjenost in vedrina v konfliktnih situacijah, odločnost pri ukrepanju.

Modra je barva umirjenosti, miru, neskončnosti in sprostitve.Bach 1 - REPIK (Agrimony)


mir, vedrina in samozavestDISHARMONIJA
Nemir, tesnoba, beg pred soočanjem s težavami in pritiski, oseba se skriva za masko veselja


HARMONIJA
Oseba odkrije mir in vedrino v stiku s sabo in bližnjimi; ne boji se biti to, kar je; prepričano izraža svoja
Bach 4 - TAVŽENTROŽA (Centaury)


volja in odločnost


DISHARMONIJA
Pomanjkanje volje zaradu strahu, da bi razočarali druge; oseba pusti, da jo drugi izkoriščajo in izgubi samozavest


HARMONIJA
Krepitev samozavesti; zavedanje lastnih sposobnosti
Bach 33 - OREH (Walnut) 


odprtost za spremembe


DISHARMONIJA
Nesposobnost prilagajanja spremembam, obotavljanje


HARMONIJA
Sposobnost spreminjanja, konstantnost in zaščita pred zunanjimi vplivi
Bach 15 - NAVADNA BODIKA (Holly) 


razumevanje in ljubezen


DISHARMONIJA
Ljubosumje, bes, občutek manjvrednosti, sovražnost do drugih


HARMONIJA
Razumevanje in ljubezen, občutek umirjenosti